Форум Всеукраїнської інтернет-олімпіади NetOI


На форумі обговорюються лише питання, пов'язані з олімпіадою

Ви не зайшли.

#1 2005-12-21 09:57:27

Джулгаков Дмитрий
Олімпієць
Звідки: Харьков
Зареєстрований: 2005-11-03
Повідомлень: 61

Делимся результатами тура по Online проверке

Итак у меня:
WOOD - 40
DSP - 34 - перестарался где-то smile
BUILDING - 40
PRIMENUM -38 - ну очень обидно sad
COUNTRY - 40

За первый тур 88 / 100
За второй тур 192 / 200
Всего              280 / 300

По-моему, неплохо, хотя глюки очень тупые...

Поза форумом

 

#2 2005-12-21 09:59:01

Джулгаков Дмитрий
Олімпієць
Звідки: Харьков
Зареєстрований: 2005-11-03
Повідомлень: 61

Re: Делимся результатами тура по Online проверке

Публикую заодно решения задач, в которых у меня полный бал:
WOOD:

Код:

var
 N, Top, topl, topr, i, l, r : Integer;
 A : array [1..500] of record
  x,y,l : extended;
 end;
 TL, ML, SML, NL, MH, Len, ro, dl, dr : extended;
 isl : Boolean;
begin
 Read(N);

 top := 1;
 TL := 0;
 for i := 1 to N do
 begin
  Read(A[i].X, A[i].Y);
  if i <> 1 then
  begin
   if A[i].Y > A[i-1].Y then
    top := i;
   A[i-1].l := sqrt(sqr(A[i].x-A[i-1].x)+sqr(A[i].y-A[i-1].y));
   TL := TL+A[i-1].l;
  end;
 end;
 Read(ro);
 Len := sqrt(sqr(A[1].x-A[N].x)+sqr(A[1].y-A[N].y));
 TL := (TL+Len)*ro;
 topl := top;
 while (topl > 1) and (A[topl-1].Y = A[topl].Y) do
  Dec(topl);
 topr := top;
 while (topr < N) and (A[topr-1].Y = A[topr].Y) do
  Inc(topr);
 l := 1;
 r := n;
 ML := Len;
 while (l < topl) and (r > topr) do
 begin
  SML := ML;
  dl := A[l+1].Y-A[l].Y;
  dr := A[r-1].Y-A[r].Y;
  if A[l+1].Y <= A[r-1].Y then
  begin
   MH := A[l+1].Y;
   isl := True;
   ML := ML+A[l].l;
   NL := ML+A[r-1].l*(MH-A[r].Y)/dr;
  end
  else
  begin
   isl := False;
   MH := A[r-1].Y;
   ML := ML+A[r-1].l;
   NL := ML+A[l].l*(MH-A[l].Y)/dl;
  end;
  if NL >= TL then
  begin
   MH := ( dr*dl*(TL-SML) + dr*A[l].Y*A[l].l + dl*A[r].Y*A[r-1].l )/
      (dr*A[l].l + dl*A[r-1].l);
   Break;
  end;
  if isl then
   Inc(l)
  else
   Dec(r);
 end;
 WriteLn(MH);
end.

BUILDING:

Код:

var
 M, N, i, j, l, t, C, max : Integer;
 A : array [1..100, 1..100] of Integer;
begin
 Read(M, N);
 for i := 1 to M do
 begin
  C := 0;
  for j := 1 to N do
  begin
   Read(t);
   if t = 0 then
    C := 0
   else
    Inc(C);
   A[i, j] := C;
  end;
 end;
 max := 0;
 for j := 1 to N do
 begin
  for i := 1 to M do
   if (A[i, j] <> 0) then
    if ((i = 1) or (A[i, j] > A[i-1, j])) then
    begin
     l := i;
     t := maxint;
     C := 0;
     while (l <= M) and (A[l, j] <> 0) do
     begin
      Inc(C);
      if A[l, j] < t then
       t := A[l, j];
      if c*t > max then
       max := c*t;
      Inc(l);
     end;
    end;
 end;
 WriteLn(max);
end.

COUNTRY:

Код:

var
 M : array [1..50000] of Byte;
 N, K, t, i, j : longint;
 A : array [1..3] of longint;
 C : array [1..3, 1..3] of longint;
begin
 Read(N);
 FillChar(C, sizeof(C), 0);
 FillChar(A, Sizeof(A), 0);
 for i := 1 to N do
 begin
  Read(M[i]);
  Inc(A[M[i]]);
 end;
 for i := 1 to A[1] do
  if M[i] <> 1 then
   Inc(C[1, M[i]]);
 for i := A[1]+1 to N-A[2] do
  if M[i] <> 3 then
   Inc(C[3, M[i]]);
 for i := N-A[2]+1 to N do
  if M[i] <> 2 then
   Inc(C[2, M[i]]);
 K := 0;

 t := C[1, 2];
 if C[2, 3] < t then
  t := C[2, 3];
 if C[3, 1] < t then
  t := C[3, 1];
 K := K+t;
 C[1, 2] := C[1, 2]-t;
 C[2, 3] := C[2, 3]-t;
 C[3, 1] := C[3, 1]-t;

 t := C[1, 3];
 if C[3, 2] < t then
  t := C[3, 2];
 if C[2, 1] < t then
  t := C[2, 1];
 K := K+t;
 C[1, 3] := C[1, 3]-t;
 C[3, 2] := C[3, 2]-t;
 C[2, 1] := C[2, 1]-t;

 for i := 1 to 3 do
  for j := i+1 to 3 do
  begin
   t := C[i, j];
   if C[j, i] < t then
    t := C[j, i];
   K := K+t;
   C[i, j] := C[i, j]-t;
   C[j, i] := C[j, i]-t;
  end;

 WriteLn(K);
end.

Поза форумом

 

#3 2005-12-21 10:26:12

Vladislav Simonenko
Олімпієць
Зареєстрований: 2005-10-05
Повідомлень: 20

Re: Делимся результатами тура по Online проверке

Короче в мене 200/200. Ось розвязки
Building. Ну дуже жалко що розвязки O(N^3) проходять

Код:

const con=200;
type t=word;
var a:array[1..con] of T;
  stek:array[1..con] of T;
  max,c,n,m,i,j,size:T;
  q1,q2:array[1..con] of T;

 procedure read_data;
 begin
  read(n,m);
  for i:=1 to n do
  begin
   for j:=1 to m do begin read(c); a[j]:=(a[j]+1)*c; end;
   {lower bound}
   size:=0;
   for j:=m downto 1 do
   begin
    while (size<>0) and (a[j]<a[stek[size]]) do begin q1[stek[size]]:=j+1; dec(size); end;
    inc(size);stek[size]:=j;
   end;
   for j:=1 to size do q1[stek[j]]:=1;
   {upper bound}
   size:=0;
   for j:=1 to m do
   begin
    while (size<>0) and (a[j]<a[stek[size]]) do begin q2[stek[size]]:=j-1; dec(size); end;
    inc(size);stek[size]:=j;
   end;
   for j:=1 to size do q2[stek[j]]:=m;
   {compute answer}
   for j:=1 to m do if max<(q2[j]-q1[j]+1)*a[j] then max:=(q2[j]-q1[j]+1)*a[j];
  end;
 end;

 procedure write_data;
 begin
  writeln(max);
 end;

begin
{ assign(input,'building.in'); reset(input);
 assign(output,'building.out'); rewrite(output);}
 read_data;
 write_data;
{ close(input);close(output);}
end.

Country. Смішно стає, коли дивишся деякі розвязки учасників. Все набагато легше:)

Код:

var a:array[1..50000] of byte;
  b,c:array[1..3] of word;
  i,n,ans:word;

 procedure read_data;
 begin
  read(n);
  for i:=1 to n do begin read(a[i]); inc(b[a[i]]); end;
 end;

 procedure algor;
 function max(q,w:word):word; begin if q>w then max:=q else max:=w; end;
 begin
  for i:=1 to n do
   case a[i] of
   1:if i>b[1] then inc(c[a[i]]);
   3:if (i<=b[1]) or (i>b[1]+b[3]) then inc(c[a[i]]);
   2:if i<=b[1]+b[3] then inc(c[a[i]]);
   end;
  ans:=max(max(c[1],c[2]),c[3]);
 end;

 procedure write_data;
 begin
  writeln(ans);
 end;

begin
{ assign(input,'country.in'); reset(input);
 assign(output,'country.out'); rewrite(output);}
 read_data;
 algor;
 write_data;
 { close(input);close(output);}
end.

Dsp.

Код:

const con=200;
var a:array[1..con,1..con] of longint;
  tem,k,n,m,q,w,i,j:longint;

 procedure read_data;
 begin
  read(n,m,q,w);
 end;

 procedure algor;
 function min(q,w:longint):longint; begin if q<w then min:=q else min:=w; end;
 begin
  {suppose that first side >= then second}
  if n<m then begin tem:=n;n:=m;m:=tem; end;
  if q<w then begin tem:=q;q:=w;w:=tem; end;
  a[q][w]:=1;a[w][q]:=1;
  for i:=q to n do
   for j:=1 to min(i,m) do
   begin
    for k:=1 to i div 2 do
     if (a[i][j]<a[k][j]+a[i-k][j]) then a[i][j]:=a[k][j]+a[i-k][j];
    for k:=1 to j div 2 do
     if (a[i][j]<a[i][k]+a[i][j-k]) then a[i][j]:=a[i][k]+a[i][j-k];
    a[j][i]:=a[i][j];
   end;
 end;

 procedure write_data;
 begin
  writeln(a[n][m]);
 end;

begin
{ assign(input,'dsp.in'); reset(input);
 assign(output,'dsp.out'); rewrite(output);}
 read_data;
 algor;
 write_data;
 {close(input);close(output);}
end.

Primenum. Мабуть найтупіший мій розвязок на цій олімпіаді:)

Код:

var now,kil,g,x,y,z,q,w,e,a,b,c,n:longint;
  d:array[1..10000] of longint;
  res:extended;

 procedure read_data;
 begin
  read(a,b,c,n);
 end;

 procedure algor;

procedure sort(l,r: longint);
var i,j: longint;
begin
 i:=l;
 j:=r;
 x:=d[(l+r) div 2];
 repeat
  while d[i]<x do inc(i);
  while x<d[j] do dec(j);
  if not(i>j) then begin y:=d[i]; d[i]:=d[j]; d[j]:=y; inc(i); j:=j-1; end;
 until i>j;
 if l<j then sort(l,j);
 if i<r then sort(i,r);
end;

 function pow(l:extended;r:longint):extended;
  begin
   res:=1;
   for g:=1 to r do
   res:=res*l;
   pow:=res;
  end;

 begin
  now:=1; for q:=0 to 40 do begin if now*(a+0.0)>maxlongint then break; now:=now*a; end;
  now:=1; for w:=0 to 40 do begin if now*(b+0.0)>maxlongint then break; now:=now*b; end;
  now:=1; for e:=0 to 40 do begin if now*(c+0.0)>maxlongint then break; now:=now*c; end;
  for x:=0 to q do
   for y:=0 to w do
   if pow(a,x)*pow(b,y)<maxlongint+1.0 then
   for z:=0 to e do
    if pow(a,x)*pow(b,y)*pow(c,z)<maxlongint+1.0 then
    begin
     inc(kil);
     d[kil]:=trunc(pow(a,x)*pow(b,y)*pow(c,z));
    end;
  sort(1,kil);
 end;

 procedure write_data;
 begin
  writeln(d[n]);
 end;

begin
{ assign(input,'primenum.in'); reset(input);
 assign(output,'primenum.out'); rewrite(output);}
 read_data;
 algor;
 write_data;
 { close(input);close(output);}
end.

взагалі сішникам була шара:

Код:

#include <set>
#include <iostream>
using namespace std;
const long MAX=(1<<30)+((1<<30)-1);
set<long> mas;
int main() {
  mas.insert(1);
  long a,b,c,n;
  cin>>a>>b>>c>>n;  
  for(int i=1;i<n;i++) {
    long num=*mas.begin();
    mas.erase(mas.begin());
    if (num*(a+.0)<=MAX) mas.insert((long) (num*a));
    if (num*(b+.0)<=MAX) mas.insert((long) (num*b));
    if (num*(c+.0)<=MAX) mas.insert((long) (num*c));
  }
  cout<<*mas.begin();
  return 0;
}

І накінець Wood

Код:

const con=500;
   _eps=1e-8;
type typ=extended; rec=record x,y:typ; end;
var a:array[0..con-1] of rec;
  count,n,i,j:longint;
  maxh,b1,b2,mid,S,x,r:typ;

 procedure read_data;
 begin
  read(n);
  for i:=0 to n-1 do
  begin
   read(a[i].x,a[i].y);
   if a[i].y>maxh then maxh:=a[i].y;
  end;
  read(r);
 end;

 procedure algor;
 function eq(q,w:typ):boolean; begin eq:=abs(q-w)<_eps; end;
 function more(q,w:typ):boolean; begin more:=q-w>_eps; end;
 function lesseq(q,w:typ):boolean; begin lesseq:=q-w<_eps; end;
 function min(q,w:typ):typ; begin if q<w then min:=q else min:=w; end;
 function max(q,w:typ):typ; begin if q>w then max:=q else max:=w; end;
 function dist(x1,y1,x2,y2:typ):typ;
 begin dist:=sqrt(sqr(x1-x2)+sqr(y1-y2)); end;
 function calc(y:typ):typ;
 var res:typ;
 begin
  res:=0;count:=0;
  for i:=0 to n-1 do
   begin
    j:=(i+1) mod n;
    if more(y,min(a[i].y,a[j].y)) and lesseq(y,max(a[i].y,a[j].y)) then
    begin
     x:=(y-a[i].y)*(a[j].x-a[i].x)/(a[j].y-a[i].y)+a[i].x;
     if count=0 then res:=res+dist(a[i].x,a[i].y,x,y) else
             res:=res+dist(x,y,a[j].x,a[j].y);
     inc(count);
    end else
    if count<>1 then res:=res+dist(a[i].x,a[i].y,a[j].x,a[j].y);
   end;
   calc:=res;
 end;
 begin
  for i:=0 to n-1 do
   S:=S+dist(a[i].x,a[i].y,a[(i+1) mod n].x,a[(i+1) mod n].y);
   b1:=0;
   b2:=maxh;
  while (b2-b1>1e-6) do
   begin
    mid:=(b1+b2)/2;
    if calc(mid)>S*r then b2:=mid else b1:=mid;
   end;
 end;

 procedure write_data;
 begin
  writeln(mid:0:2);
 end;

begin
{ assign(input,'wood.in'); reset(input);
 assign(output,'wood.out'); rewrite(output);}
 read_data;
 algor;
 write_data;
 { close(input);close(output);}
end.

Поза форумом

 

#4 2005-12-21 16:03:44

Ivan
Олімпієць
Зареєстрований: 2005-10-09
Повідомлень: 218

Re: Делимся результатами тура по Online проверке

А мне очень жалко что проходит ДСП за (m+n)*m*n


ICQ 233-416-344

Поза форумом

 

#5 2005-12-21 18:01:24

Bot17
Олімпієць
Зареєстрований: 2005-12-05
Повідомлень: 12

Re: Делимся результатами тура по Online проверке

Ivan написав:

А мне очень жалко что проходит ДСП за (m+n)*m*n

За сколько у тебя проходит?

Поза форумом

 

#6 2005-12-21 19:19:37

Raziel Redstone
Олімпієць
Звідки: Hell
Зареєстрований: 2005-11-19
Повідомлень: 55

Re: Делимся результатами тура по Online проверке

Офигеть... В первом туре жюри все твердило: "ваше решение не проходит, так как работате на 0.001 с больше, чем надо".

А здесь тупейшие решения получили по полному баллу, причем при их составлении никто даже особо не задумывался, правильное и оптимальное ли это решение. Я хорошо помню, как то же жюри говорило, что хотелось бы, чтобы участники хоть немного думали и не посылали халявные программы в надежде, что они прокатят.

В итоге: у нас пятеро человек набрали полный балл, но тем не менее в списке они стоят под разными номерами, а не под 1... Это как понимать?!

Остается надеятся только на одно: что в онлайн-туре жюри будет более внимательно к получаемым решениям, раз уж задалось такой целью в первом... Хотя, так можно думать только потому что надежда умирает последней... =)

Відредаговано Raziel Redstone (2005-12-21 19:20:59)

Поза форумом

 

#7 2005-12-21 19:32:14

Ivan
Олімпієць
Зареєстрований: 2005-10-09
Повідомлень: 218

Re: Делимся результатами тура по Online проверке

40 баллов :-)
я лажу не гоню :-)


ICQ 233-416-344

Поза форумом

 

#8 2005-12-21 20:16:49

reiten
журі
Звідки: Киев
Зареєстрований: 2005-10-16
Повідомлень: 196

Re: Делимся результатами тура по Online проверке

Ivan! Ты все время говоришь, что знаешь решение DSP за меньшее чем O(m*n*(m+n)) время. Так выложи, поясни и докажи!


"...Существуют два подхода к проектированию программ. В одном архитектура делается настолько простой, что в ней явно нет дефектов; в другом - настолько сложной, что в ней нет явных дефектов".
С. А. Хоар

Поза форумом

 

#9 2005-12-21 21:18:26

Ivan
Олімпієць
Зареєстрований: 2005-10-09
Повідомлень: 218

Re: Делимся результатами тура по Online проверке

netoi.ho.com.ua я же, вроде тебе об этом уже говорил


ICQ 233-416-344

Поза форумом

 

#10 2005-12-21 22:25:08

Rybak
Олімпієць
Звідки: Киев, Украина
Зареєстрований: 2005-10-04
Повідомлень: 83
Вебсайт

Re: Делимся результатами тура по Online проверке

reiten написав:

Ivan! Ты все время говоришь, что знаешь решение DSP за меньшее чем O(m*n*(m+n)) время. Так выложи, поясни и докажи!

Мое решение: первый разрез не любой, а всегда отрезаем горизонтальные или вертикальные полосы ширины A или B.

Код:

#include <iostream>
using namespace std;

void Order(long &a, long &b, bool a_smaller_b = true)
{ if (a > b == a_smaller_b) {long t = a; a = b; b = t;}}


long w, h, a, b;
long ans[256][256];

long dvd_a[256], dvd_b[256];


int main()
{ 
 long i, j;

 cin >> w >> h >> a >> b;
 Order(a, b);

 for (i = 0; i < 256; ++i) {
  dvd_a[i] = i / a;
  dvd_b[i] = i / b;
 }

 memset(ans, 0, sizeof(ans));
 
 for (i = 1; i <= h; ++i) 
  for (j = 1; j <= w; ++j) {
   ans[i][j] = max(ans[i][j - 1], ans[i - 1][j]);

   if (j >= a) {
    ans[i][j] = max(ans[i][j], ans[i][j - a] + dvd_b[i]);
    if (j >= b)
     ans[i][j] = max(ans[i][j], ans[i][j - b] + dvd_a[i]);
   }

   if (i >= a) {
    ans[i][j] = max(ans[i][j], ans[i - a][j] + dvd_b[j]);
    if (i >= b)
     ans[i][j] = max(ans[i][j], ans[i - b][j] + dvd_a[j]);
   }
  }
 
 cout << ans[h][w] << endl;
 return 0;
}

Я доказал так:

1. Если M = A то ответ - N div B. Аналогично - случаи когда M = B, N = A или N = B.
В принципе это очевидно, но я повозился с точным доказательством. Могу написать.

2. По индукции: для любых M, N, A и В правильное решение всегда можно начать с отрезания полосы ширины А или полосы ширины B, либо горизонтальной, либо вертикальной (т.е. один из 4 вариантов всегда окажется правильным). Доказательство нетривиально, но и не слишком сложно. Расписывать полностью - сильно громоздко выйдет, но я попробую smile.

Предположим, что в правильном решении первый разрез НЕ отрезает полосу ширины A или B, и такого результата нельзя получить отрезая A или B. Будем считать что он, этот первый разрез - вертикальный, т.е. длины N.

Итак, имеем два прямоугольника: UxN и VxN, U + V = M. Для каждого из них выполняется доказуемое утверждение, т.е. для них правильный первый разрез отрезает полосу ширины либо А либо В. Если хоть один из этих разрезов - вертикальный, то его можно выполнять первым (если он не у края - горизонтальная симметрия действий в его прямоугольнике). Остался один вариант - оба горизонтальные. Тогда если оба - А или оба - В, то их можно выполнить одним, первым разрезом (опять, если один сверху, а другой снизу, вертикальная симметрия в любом из 2х прямоугольников). Значит остался (самый сложный) вариант - один из них - А, другой - В, оба горизонтальные.

Вот здесь я и остановлюсь. Дальше идея в том, что мы последовательно (вглубь, отрезая полосы) изучаем структуру каждого из двух прямоугольников, и обязательно приходим к тому, что всегда найдется либо вертикальный, либо общий горизонтальный разрез. Для этого понадобится утверждение №1, т.к. оно дает нам возможность говорить, что если, скажем, в левом прямоугольнике сделан сверху горизонтальный разрез ширины А, то эту (верхнюю) полосу можно смело (без ухудшения решения) считать разрезанной на вертикальные полосы ширины В, и не иначе. Именно из этой однозначной структуры у нас получится совмещать разрезы в один сквозной.

Очень может быть что доказательство излишне громоздкое, но я довел его до конца полностью, без всяких "интуитивно понятно что" и т.п., так что если кому сильно захочется проверить - давайте.

Відредаговано Rybak (2005-12-21 22:35:49)

Поза форумом

 

#11 2005-12-21 23:15:04

jack_spektor
Олімпієць
Звідки: Украина Одесса
Зареєстрований: 2005-11-12
Повідомлень: 116
Вебсайт

Re: Делимся результатами тура по Online проверке

Я лично получил 21 балл за тупое решение 2-ой задачи:
Просто писал результат (x*y)div(a*b)


Delphi IT!!!
Мой сайт:http:\\mr-kody.blogspot.com

Поза форумом

 

#12 2005-12-21 23:20:10

Ivan
Олімпієць
Зареєстрований: 2005-10-09
Повідомлень: 218

Re: Делимся результатами тура по Online проверке

Думаешь 21 это круто?
Баллы вполне соответствуют "умности" решения.


ICQ 233-416-344

Поза форумом

 

#13 2005-12-21 23:23:26

Ivan
Олімпієць
Зареєстрований: 2005-10-09
Повідомлень: 218

Re: Делимся результатами тура по Online проверке

Rybak написав:

без всяких "интуитивно понятно что" и т.п.

Ну если ты это про меня :-) то суть в чем: зачем доказывать если можно просто напросто проверить?


ICQ 233-416-344

Поза форумом

 

#14 2005-12-22 01:36:18

Rybak
Олімпієць
Звідки: Киев, Украина
Зареєстрований: 2005-10-04
Повідомлень: 83
Вебсайт

Re: Делимся результатами тура по Online проверке

Ivan написав:

Rybak написав:

без всяких "интуитивно понятно что" и т.п.

Ну если ты это про меня :-) то суть в чем: зачем доказывать если можно просто напросто проверить?

Нет, совсем не про тебя. Я просто имел ввиду что в моем тексте я опускаю куски доказательства, но могу привести его полностью, без "интуитивно понятно" и "можно доказать что".

Твое решение прикольное, и его ценность меньше не становится оттого что оно доказано проверкой. Теорему о четырех красках доказали с помощью перебора, который длился черти сколько дней (ясное дело, самым сложным было обобщить результаты перебора на случай произвольной карты, но все-таки!)

Поза форумом

 

Нижній колонтитул

Powered by Likt
© Copyright 2002–2009 Likt